2. LECKE: MI IS AZ A TANTRA?

Ha rákeresel az interneten a “tantra” szóra, sok mindent találsz…néha egymásnak ellentmondó dolgokat, és rengeteg gondolatot, információt, ami helytelen, vagy kifejezetten butaság, ... Különösen a tantrával kapcsolatos szolgáltatások (pl. tantra masszázs) terén van rengeteg félrevezető, hozzá nem értő, igénytelen kínálat.
Viszont ha elolvasod ezt a leckét, Te joggal mondhatod, hogy tudod ( de legalábbis sejted), hogy mi az a "tantra"....

TANTRA ÉS SZEX

A tantrát legtöbben egy különleges szexnek gondolják, szakrális szexnek, a szex egy “spiri” fajtájának. Egy olyan szexnek, mely feldobja a kiüresedett párkapcsolatot,

vagy elmélyíti az intimitást két ember között. Sokan a Káma Szútra pozícióira asszociálnak. (holott csak annyi közük van egymáshoz, hogy mindkettő Indiában született)
A tantra egy spirituális út, melynek csak egyik keskeny ösvénye a szexualitás.( jóga, meditáció, rituálék és egyebek mellett)
Az viszont igaz, hogy ez az ösvény valóban izgalmas felfedezésekkel teli! A tantra gyakorlása során valóban jobb lesz a szex sőt, olyan gyönyöröket élhetsz meg, melyekről korábban nem is álmodtál, olyan érzetek, orgazmusok, tapasztalatok részese leszel, amelyek létezéséről még csak nem is hallottál korábban…

AKKOR MI IS VALÓJÁBAN A TANTRA?

A tantra az emberi lényről és az Univerzumról alkotott elképzelések, tapasztalatok, modellek, valamint önmagunk megismerésére irányuló gyakorlatok, technikák tárháza.
Másképp megfogalmazva:
Tudás és tapasztalás az életet létrehozó és fenntartó energiáról, az emberi tudatosság és lélek fejlődésének egyik útja, egy spirituális út. Mint minden spirituális útnak, a tantrának is célja megismerni, megélni és fenntartani egy magasabb önvalónkat.(isteni lényünket, teremtő erőnket)
Ez a spirituális út eredetileg beavatáson alapuló hagyomány, mely kizárólag mester-tanítvány viszonylatban adódik, adódhat át. Ha szigorúan nézzük, napjainkban, a Nyugati Világban nincs is jelen a tantra, csak a tantra többé-kevésbé leegyszerűsített változatai.

A "tantra" szó jelentése

1. A “tantra” szó a szanszkrit “tanoti”= “kiterjedés”, mások szerint a szanszkrit “tan” = “tágít” és “rayati”=”szabadság” szavakból származik. Jelentése pedig az energiák és a tudat felszabadítása, kiterjesztése a valóság, a létezés igazi természetének megismerése céljából.
 
2. Más értelmezés szerint a “tantra” szó jelentése “háló”, “szövedék”, (तन्त्र = szövet, fonal, lánc, szövőszék, kontinuitás, összefüggés, megnyújtás), mely kifejezi a tantra azon elképzelését a világról, hogy minden mindennel összefügg, kapcsolatban áll.

Valójában mindkét értelmezés jól jellemzi a tantrát.

A tantra válaszai az Élet nagy kérdéseire

A tantra szerint világunkban mindent energia alkot az anyagot is. Minden energia. Aki érti az energia alapvető törvényeit, az irányítani, kezelni tudja. így irányítójává, kezelőjévé válhat saját életének és környezetének.
A tantra gyakorlása során:
- Kifinomodnak az érzékszerveid, illetve az öt érzékszerven túl bekapcsol egy csomó fajta érzékelés. Emiatt  számos új dolgot fedezel fel, tapasztalsz meg  a testedben és a környezetedben. Ezáltal megértesz egy csomó dolgot, amit addig nem értettél, és jelen társadalmunk iskoláiban, vallásaiban sincsenek rá válaszok. Válaszokat kapsz. Felfedezed, hogy mennyi mindent meg tudsz csinálni, amiről nem is gondoltad, hogy meg tudod csinálni.
Felszabadul, kitágul a tudatod. (valahogy úgy, mint a “Mátrix” c. filmben Neo tudata, mikor rájön, hogy képes megállítani a pisztolygolyókat)
- A testedben és környezetedben áramló energia erőssége, intenzitása megnő. Magabiztossá válsz, mindent egyszerűbbnek, könnyebbnek látsz.
- Megtapasztalod az Egység élményét. A tantrikus szexualitásban igazán eggyé válhatsz egy másik emberrel, testileg, lelkileg. illetve a tantra gyakorlása során megtapasztalod, hogy minden mindennel összefügg. (valahogy úgy, ahogy az “Avatar” c film ábrázolja a kapcsolatot a lények, valamint a lények és a természet között)

 A TANTRA TÖRTÉNETE

A tantra valószínűleg még az írásbeliség, és a “civilizált” társadalmak előtt keletkezett, a ma Indiának nevezett tájakon. Sok ezer évvel ezelőtt kialakult egy hagyomány / filozófia ezen a vidéken, mely próbálta megmagyarázni és rendszerezni a Világot: összegyűjtött mindenféle tudást és tapasztalást az energiáról, isteni minőségekről, az Univerzum és a Valóság szerkezetéről. És összegyűjtött gyakorlatokat (ezeket ma jóga gyakorlatoknak neveznénk), praktikus életvezetési tanácsokat. Mindez sokáig szájhagyomány útján terjedt. Aztán ie. 4000-3000  körül elkezdték  lejegyezni, ezek az írások a "Védák" nevet kapták. Ezeknek az írásoknak  egy része az, amit tantrikus iratoknak tartunk, az első ilyen az "Atharva veda" ie.3000 körül keletkezett: jóga pózokat, légzés gyakorlatokat és történeteket tartalmaz. A mai, rendszerezni vágyó tudományos elme tehát úgy fogalmaz, hogy a tantra egy része a védikus hagyománynak.

A hindu tantra

Indiában a "hivatalos" vallás, a brahmanizmus mellett létezett /létezik egy alternatív szellemi út, amit "aszketizmusnak" nevezünk. Ennek része a tantra is.
A tudósok  szerint az aszketizmus bizonyos korábbi sámánisztikus elemekből alakult át önálló rendszerré. Az aszketizmus és a jóga az "Indus-völgyi civilizáció"-hoz köthető, mely már Kr.e.2500-ban teljesen fejlettnek tekinthető. 
A brahmanizmus, mint vallás, és a kasztrendszer az Árja hódítás nyomán alakult ki. A korábbi, "Indus-völgyi kultúra" elemei azonban nem vesztek el, hanem párhuzamosan működtek a domináns ārya vallással. Az ārya kasztrendszer nem tette lehetővé a leigázott népek számára a védák olvasását és az áldozatokon való részvételt, így azok ősi vallási gyakorlataikat végezték továbbra is.  Az ősi vallásból tehát fennmaradtak és újra felszínre kerültek olyan elemek, mint a lingam-imádat, Śiva imádata és számos más elem...
A brahmanizmus mint vallás és az aszketizmus, mint spirituális életforma teljesen szétválik egymástól. Az aszketikus irányzatok Shiva vagy Visnu imádata köré csoportosulnak.
Az aszketizmuson belül számtalan szekta alakul ki, melyeket szinte lehetetlen követni térben és időben, és  nehéz megérteni, hogy tulajdonképpen miben is különböznek egymástól...
A tantrikus szektáknak az a sajátja, hogy a Mindenség egységét, az istenivel való egyesülést a szexualitáson keresztül fejezik ki, élik meg. A nyílt szexualitás megtalálható a tantrizmus minden területén; a metafizikai terminológiában, a mítikus képzetvilágban és még a hatha-yoga fiziológiájában is. Ezt nem mindig nézték jó szemmel a többi szekták ahol  a vegetáriánus, tiszta, lemondó életmód és a cölibátus volt elvárt. Ezért is minősítették a szexuális gyakorlatokat folytató szektákat "balkezes út"-ként.  (Az indiai hagyományban a balkéz a tisztátalan, rossz kéz, mellyel a feneküket törlik.)
De hogy még összetettebb legyen a kép:  a tantrikus szekták között is találunk olyanokat, melyek a "jobbkezes utat" járták:  ez az eredeti gyakorlat finomított változatát jelenti, ahol az isteni egyesülést elképzelik, s mint egy kontemplatív meditációt végzik. A rítusokat, a belső folyamatokat, a természetfeletti összefüggéseket, stb. még mindig explicit szexuális jelzőkkel írják le, de ezeket már mint metaforákat és szimbólumokat értik. 

A Buddhista tantra

Isz. 700 körül a buddhizmusban is megjelennek tantrikus tanítások. A buddhista hagyomány szerint  Buddha találkozott egy herceggel. aki vágyott a megvilágosodásra, de nem tetszett neki az aszkézis, a földi élvezeteket nem akarta eldobni.
Buddha válasza az volt számára, hogy ez megoldható, de ezeket a vágyakat át kell alakítani olyan eszközzé, ami Őt a spiritualitásban egy magasabb szintre emeli.. és Buddha megtanította ezt a herceget arra, hogy hogyan használhatja ezeket a profán dolgokat spirituális eszközként.
A buddhista tantra Kínában és Japánban is megjelent.

Ma a tantra főként a dél-indiai Srí Vidjá hagyományban  és a tibeti buddhista hagyományban él tovább, mindkét vonalnak megvannak a maga különösen elkötelezett gyakorlói.

A tantra megjelenése a Nyugati világban

A tantra Nyugatra Sir John Woodroffe révén jutott el, aki Calcuttában született, majd Oxfordban jogi tanulmányai mellett szanszkrit nyelvet és hindu filozófiát tanult. Arthur Avalon néven elsőként tette közzé és fordította le nyugati nyelvre a tantrikus hagyomány számos szent könyvét és tanítását a 20. század elején.
Mivel ő szanszkrit eredetiből fordított, talán az ő könyvei a leghitelesebbek a témában, mert a későbbiekben a nyugati szerzők (pl. Osho), többnyire saját tantrikus alapú életfilozófiájukat, tapasztalataikat, bölcselkedéseiket, módszereiket adták közre "tantra" címén.

Az ‘50-es, ‘60-as évek szexuális forradalma felfedezte a tantra ajándékait a szexualitás, párkapcsolatok terén, és innentől fogva kezdett elterjedni a Nyugati Világban a tantrának az a változata, mely a tantra gyakorlásában a szexre helyezi a fókuszt. Ezeket az iskolákat és tanítókat sokan “New Tantrá”-nak nevezik.
Európába Amerikából érkezett, és ahogy a ‘80-as évektől egyre erősebbé válik a jóléti társadalmakban a spirituális útkeresés, egyre több tantra iskola , oktató, guru jelenik meg.
Ma számos "tantra" irányzat létezik, ezekkel egy külön leckében foglalkozunk.
Egyenlőre csak megemlítek néhány nevet az elmúlt évtizedek legkarizmatikusabb tantra formáló személyei közül: Osho, Baba Dez, Shrii Shrii Anandamurti, Gregorian Bivolaru, Margot Anand....

A KÖVETKEZŐ LECKÉBEN:

Megtudhatod milyen a tantrikus szeretkezés, mi a tantrikus szexualitás lényege